Al Bukhari

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, atau lebih dikenal Imam Bukhari, adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam buku-buku fiqih dan hadis, hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Lahir: 20 Juli 810 M, Bukhara, UzbekistanMeninggal: 1 September 870 M, Khartank,